FAQ

Veelgestelde vragen

Schoolbeest

Veel gestelde vragen over Het Schoolbeest.

Is het veilig dat de honden op school komen?

Al onze honden zijn eerst onderworpen aan testen voor ze überhaupt in contact komen met de leerlingen. Als wij de honden geschikt achten om mee naar een workshop te gaan, plannen wij deze workshop altijd in met 2 personen en een goedgekeurde schoolbeesthond.

Mocht er zich tijdens de les een ‘probleem’ voordoen, dan kunnen wij actie ondernemen zonder de les stil te leggen.

Ook observeren we tijdens elke sessie de hond. Merken we ergens een ‘probleem’ dan sturen we bij waar nodig of ondernemen we actie.

Wat met allergieën voor honden?

De klasjes waar wij onze workshop komen geven met hond zijn altijd van tevoren ingelicht. Ouders kunnen dus ook aangeven dat hun dochter of zoon allergisch is. Naargelang welke allergie en de graad van ernst, worden de kinderen uit het lokaal gehouden waar de hond zich bevindt. Ook kan de puffer bij de hand gehouden worden en kunnen de leerlingen hun handen direct wassen nadat ze contact hebben gehad met de hond.

Hoe kan mijn hond Schoolbeesthond worden?

Indien je interesse hebt, kan je altijd met ons contact opnemen. Je kan dan eens op bezoek komen met je hond zodat wij kunnen kennismaken. Tijdens het eerste gesprek wordt er gekeken hoe je hond reageert op mensen en aanrakingen. Ook wordt er naar zijn algemene gezondheid gekeken. Als we een geschikte schoolbeesthond in jouw hond zien, kunnen we testen in een school zelf vastleggen.

Hoe lang duurt een workshop?

Een workshop duurt 90min. Bij de hele jonge kleuters, kan de workshop wel ingekort worden, naar gelang hun spanningsboog.

Hoe groot moet het lokaal zijn waar de workshop gegeven wordt?

Liefst werken we in een turnzaal of refter waar we ongestoord onze les kunnen geven. Op deze manier hebben we veel ruimte om voldoende afstand te creëren tussen de honden en eventuele bange kinderen. Ook oefeningen waar we wandelen met de hond of trucjes doen, kunnen goed uitgevoerd worden zonder een benauwd gevoel.

Indien het niet mogelijk is de turnzaal of refter vrij te maken gedurende de workshop, willen we een lokaal van minimum 50m².

Hoeveel leerlingen kunnen deelnemen aan de workshop?

Voor de lagere school mogen 15 leerlingen deelnemen, voor de kleuterklassen hanteren we een maximum van 10. Op deze manier willen we het dragelijk houden voor onze hond(en) en de interactie optimaal houden.

Wanneer start een workshop?

We starten een workshop in de voormiddag na de eerste speeltijd. Onze workshop in de namiddag wordt gestart na de middagspeeltijd. We zijn een half uur voor onze workshop aanwezig met de honden. Het lokaal waar de workshop doorgaat kan op deze manier klaar gezet worden en de honden kunnen dit verkennen.

Wat kost de workshop?

De workshop is gratis voor de stedelijke basisscholen van Antwerpen. Andere scholen, ook buiten Antwerpen, kunnen vrijblijvend een offerte aanvragen.

Kan de workshop ook buiten een schoolse context gegeven worden?

Wij geven onze workshops ook op vakantiewerkingen aan kinderen. Ook andere vragen worden door ons bekeken op haalbaarheid. Er kan altijd vrijblijvend een vraag of offerte gemaakt worden.

Ik geef mijn sleutel van mijn huis/appartement af. Is dit veilig?

Onze mensen hebben allemaal een bewijs van goed gedrag en zeden. Wij werken dagelijks samen met onze ploeg en vertrouwen staat hierbij centraal.

De sleutels die wij ontvangen worden ’s avonds allemaal in ontvangst genomen en bewaard in onze kluis. ’s Morgens krijgen de arbeiders de sleutels van de honden waar zij met moeten gaan wandelen mee.

Wie zijn de medewerkers?

Onze medewerkers zijn arbeiders die een steuntje in de rug nodig hebben. Via hun job bij Het Stadsbeest krijgen zij opleidingen en ondersteuning om, als zij er klaar voor zijn, de overstap te maken naar het normale arbeidscircuit. Allemaal hebben zij een bewijs van goed gedrag en zeden.

Geef ik mijn hond(en) zomaar mee?

Onze medewerkers hebben 2 weken stage gekregen voor zij bij ons in dienst komen. Zij worden hier opgeleid in hondengedrag en ze worden steeds meer zelfstandig aan het werk gezet. Eén ding staat vast, onze mensen hun hart loopt over van liefde voor dieren.

Dagelijks staan ze onder onze begeleiding en staan wij hen bij met eventuele problemen. Daarnaast zijn wij regelmatig mee te vinden op de werkvloer.

Wat met verzekering?

Wij zijn een officiële dienst en daar horen de juiste verzekeringen bij. Indien er door toedoen van onze medewerker iets met uw inboedel of uw huisdier gebeurt, is dit door ons verzekerd. Mocht uw hond aan derden schade veroorzaken tijdens een van onze wandelingen, dan valt dit ook onder onze burgerlijke aansprakelijkheid.

Ik ben op vakantie en het eten van mijn huisdier blijkt bijna op, wat nu?

Uiteraard kopen wij wat we nodig achten aan – eten, kattenzand, etc. We zetten de gemaakte kosten achteraf op de rekening.

Hondenpoep niet opgeruimd?

Onze medewerkers ruimen altijd de hondenpoep op. We willen hierin een voorbeeldfunctie naar andere bewoners geven. Wel is het belangrijk dat je als baas voldoende zakjes voorziet. Zijn deze bijna op, dan laten we dit weten.

Wat gebeurt er bij een kennismakingsgesprek?

Wij komen langs met de medewerker, die je hond zal uitlaten of je dier zal verzorgen. Zo kan je samen met je dier kennismaken. De algemene afspraken worden ook even overlopen.

Het kennismakingsgesprek is ook de ideale gelegenheid om aan te geven waar alles ligt en waar we extra aandacht op moeten vestigen.

Laten jullie alle hondenrassen uit?

Jazeker, indien het veilig is voor onze medewerker om met de hond buiten te komen. Indien het een grote hond is, willen we zeker zijn dat een sterke medewerker de hond uitlaat. Indien het niet klikt tussen de hond en onze medeweker, geven we dat ook aan en bekijken we de opties om dit op te lossen.

Mijn dier is ziek tijdens mijn afwezigheid, wat nu?

Tijdens ons kennismakingsgesprek vragen we altijd naar de dierenarts. Deze zullen we dan ook contacteren indien we merken dat er iets mis is. Indien je eigen dierenarts niet te bereiken is, nemen we contact op met de dierenartsen waar wij mee samenwerken. Gemaakte kosten zullen nadien aan u overgemaakt worden.

We stellen je, indien mogelijk, op voorhand op de hoogte. Indien dit niet mogelijk is, ondernemen we actie waarvan wij denken dat deze op dat moment het beste is.

Kan ik ook een eenmalig bezoek van een AAIbeest inplannen in het WZC?

Dat kan zeker! We brengen dan een bezoek van ongeveer 1,5u. Er kan in groep gewerkt worden of er kunnen kamerbezoeken gedaan worden. Andere wensen zijn ook steeds bespreekbaar. De kostprijs is 75€ exclusief kilometervergoeding.

Wat maakt van mijn hond een goed AAIbeest?

Het moet veilig zijn voor de bewoners, het personeel en bezoekers om met jouw dier in contact te komen. Agressieve honden maar ook overenthousiaste honden kunnen ongelukken veroorzaken. Er moet een basisgehoorzaamheid aanwezig zijn maar dat wil niet zeggen dat alle AAIbeesten gehoorzaamheidskampioenen zijn.

Ook willen we zien dat je hond actief geniet van de aandacht die hij krijgt van de bewoners.

Hoe oud moet mijn hond zijn om aan de opleiding te kunnen starten?

Een hond moet minimum 1 jaar zijn om deel te nemen aan de opleiding.

Moet mijn hond speciale testen hebben afgelegd om deel te nemen aan de opleiding?

Neen, als er een goede basis is gelegd qua gehoorzaamheid en socialisatie, is het mogelijk om met je hond naar het WZC te gaan.

Is het veilig?

Veiligheid is dé belangrijkste factor voor het AAIbeest en hier wordt op gehamerd. Zo worden de honden getest voor ze überhaupt een bewoner te zien krijgen. Nadien komen ze in contact met bewoners onder gecontroleerde omstandigheden, ook tijdens de praktijk van de opleiding. Tijdens de 6 stagemomenten wordt er door een stagebegeleider en de verantwoordelijke van het AAIbeest op toegekeken of alles nog in orde is.

Onze gecertificeerde honden krijgen 2x/j een bezoek op de werkvloer en worden jaarlijks hertest.

Ik wil graag een AAIbeest in mijn WZC, kan dit?

Ja. Er zijn dan drie mogelijkheden;

– je kent iemand die de opleiding wilt volgen

– via het WZC zoeken jullie iemand die de opleiding wilt volgen

– het Stadsbeest spreekt zijn pool mensen aan die de opleiding willen volgen

Er kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen of een offerte worden aangevraagd.

Moeten pups niet gesocialiseerd worden in een WZC?

Volgens ons is het niet nodig om met een pup die later AAIbeest zal worden naar het WZC te gaan. Als jouw hond voldoende gesocialiseerd wordt op verschillende plaatsen, kan deze op latere leeftijd zonder problemen een WZC binnenstappen. Ook moet je er tijdens de opvoeding van bewust zijn wat wel en niet wenselijk is met in je achterhoofd het werken in een WZC. Zo is opspringen en dwingend pootjes geven niet handig bij bejaarde bewoners. Zij staan vaak niet stabiel op hun benen en hebben een tere huid.

Mogen AAIbeesten zonder leiband werken?

Onze AAIbeesten mogen los werken indien zij voldoende onder controle staan. Er wordt tijdens de opleiding en de stage voldoende aandacht aan besteed.

Wat met hygiëne?

Onze honden mogen niet in de keuken komen en de refter als de bewoners aan het eten zijn. Er wordt extra aandacht gevestigd op hun vacht, deze wordt altijd geborsteld voor elk bezoek. Daarnaast zullen ze ook niet werken als ze kleddernat zijn. Ook een handdoek wordt frequent gebruikt als honden op schoot of bed komen.

Daarnaast is het ook vanzelfsprekend dat de entingen in orde zijn en dat de honden ontwormd en ontvlooid zijn.

Onze honden mogen niet in de keuken komen en de refter als de bewoners aan het eten zijn. Er wordt extra aandacht gevestigd op hun vacht, deze wordt altijd geborsteld voor elk bezoek. Daarnaast zullen ze ook niet werken als ze kleddernat zijn. Ook een handdoek wordt frequent gebruikt als honden op schoot of bed komen.

Daarnaast is het ook vanzelfsprekend dat de entingen in orde zijn en dat de honden ontwormd en ontvlooid zijn.

Er gebeurt iets met of door een AAIbeest, wat nu?

Gecertificeerde AAIbeesten vallen onder onze verzekering. Gebeurt er iets met een AAIbeest op de werkvloer of gebeurt er iets met derden door een AAIbeest, dan spreken wij onze verzekering hiervoor aan.

Ik wil graag dat Het Stadsbeest aanwezig is op mijn evenement, kan dit?

Wij hebben altijd interesse om evenementen te ondersteunen. Dit kan voor allerlei zaken met betrekking tot dieren uiteraard. Wees zo vrij je vraag te stellen via mail of telefonisch. We proberen samen tot een leuk concept te komen!

Kan ik het Stadsbeest voor alle diergerelateerde vragen bellen?

Je kan voor alle diergerelateerde vragen contact met ons opnemen. Indien wij je zelf niet kunnen verder helpen, verwijzen wij je graag naar de juiste instantie. Wij hebben een goed overzicht op de (internationale) sociale kaart ivm dieren.

Neemt Het Stadsbeest ook dieren in beslag?

Nee, wij hebben enkel een bemiddelende functie. Als eerste insteek gaan we er van uit dat we, bij problemen, via een open communicatie de juiste inzichten aan de eigenaar kunnen geven over zijn dier. Hierdoor hopen we ook op een verandering in de omgang met het dier.

Indien wij merken dat het welzijn van het dier in deze situatie ernstig geschaad is, en er niets verandert na onze bezoeken, zullen wij de nodige instanties inschakelen die wel sanctionerend kunnen optreden.

Kan deze workshop mijn angst van honden afhelpen?

Dit hangt ervan af hoe diep je angst geworteld is. Indien je panische angst hebt voor honden, dan raden wij je aan gespecialiseerde hulp te zoeken bij een psycholoog – wij werken heel vaak samen met Eva Lambrecht

Als je je angst meer onder controle hebt kan het volgen van de workshop je de nodige tips & tricks bezorgen. Deze kan je dan in volgende contacten met honden gebruiken waardoor alles iets meer voorspelbaar en controleerbaar wordt.

Ik heb geen angst van honden, waarom deze workshop volgen?

Indien je bij mensen thuis komt die een hond hebben, houdt dat altijd een potentieel risico in. Via de workshop geven we weer wanneer de risico’s op bijtincidenten het grootst zijn en wat je zelf kan doen om het agressieniveau naar beneden te halen.

In bepaalde situaties kan een hond ook positief gebruikt worden tijdens een moeilijk gesprek of als insteek om het vertrouwen van jouw cliënt te krijgen. Dit wordt ook behandeld tijdens de workshop.

De huishond is niet zomaar een ‘ding’ dat aanwezig is!

Ik wil de workshop aan mijn team aanbieden, waar hou ik rekening mee voor de locatie?

Wij komen met echte honden naar jouw bedrijf. Eerst en vooral moeten ze toegelaten zijn. ook is het belangrijk dat onze auto(‘s) dicht bij de ingang geparkeerd kunnen worden. De honden zijn niet vanaf de eerste minuut aanwezig. Indien de auto dichtbij geparkeerd kan staan, verliezen we minder tijd als we ze halen.

Het lokaal moet ook groot genoeg zijn zodat er voldoende bewegingsruimte is voor de honden en de cursisten.

Wordt deze workshop ook buiten Antwerpen aangeboden?

Jazeker. In de offerte zal een kilometervergoeding terug te vinden zijn.

Zijn alle rassen welkom?

Alle hondenrassen zijn welkom. Onafhankelijk van het ras moet het wel veilig zijn voor medecursisten en hun honden om in contact met jouw hond te komen.

Mijn hond heeft een gedragsprobleem, kan hier via de cursus aan gewerkt worden?

Nee, de cursus is niet om grote problemen met jouw hond aan te pakken. Anders gaat veel tijd naar het probleem waardoor andere cursisten zich buitengesloten kunnen voelen.

Via het gedragsspreekuur, kan hier wel tijd aan besteed worden. We kijken dan samen naar de oorzaak van het probleem en stellen een aangepast therapieplan op.

Moet ik naar alle drie de cursusmomenten komen?

De lessen volgen elkaar op. Het is voor jou, je hond en ons fijn als mensen die zich engageren om de cursus bij te wonen dit daadwerkelijk doen. Zo kunnen we telkens verder bouwen op hetgeen we de vorige les behandeld hebben.

Uiteraard zijn er altijd uitzonderlijke gevallen waardoor je verhindert bent. Graag even een seintje op voorhand.

Kan ik als buurtregisseur mee helpen?

Jazeker, je kent de buurt en de mensen het beste. Je bent mee het aanspreekpunt om de cursus te promoten.

Vind je geen gepast antwoord op je vraag?

Aarzel niet om ze aan ons te stellen