Buurtbeest

Leef maar met een BEEST in uw buurt!

Hulp-, signaal- en doorverwijsfunctie

Buurtbeest is een dienst van Het Stadsbeest en biedt raad en daad bij allerhande huisdier-gerelateerde problemen. Elke bewoner uit Antwerpen en haar districten kan bij Buurtbeest terecht met vragen rond huisdieren en het leven met dieren in de stad. Buurtbeest geeft niet enkel advies, maar fungeert ook als meldpunt. Kunnen we je zelf niet helpen, dan proberen wij zo goed mogelijk door te verwijzen en samen naar een oplossing te zoeken.

Overlastbemiddeling

In een stad wordt verwacht dat iedereen op een beperkte ruimte harmonieus met elkaar samenleeft. Zowel mens als dier. Soms blijkt dit niet zo gemakkelijk en ontstaan er ergernissen of bezorgdheden. Particulieren of officiële instanties die hiermee te maken krijgen, kunnen onze hulp inroepen. Wij gaan ter plaatse en proberen alle betrokken partijen te horen en te zoeken naar een oplossing. We zorgen ervoor dat de situatie voor zowel de betrokken mensen als dieren er beter door wordt. We vertrekken vanuit onze visie dat we door het dier te helpen ook de mensen en hun leven en positie in de maatschappij kunnen verbeteren.

Noodzorg

In Antwerpen leveren wij noodzorg voor dieren van baasje die de zorg van hun huisdier (tijdelijk) niet meer op zich kunnen nemen ten gevolge van acute of verplichte opname in het ziekenhuis.
Betreft het een noodzorg voor hond(en), dan werken wij samen met het Blauwe Kruis te Wommelgem of andere dierenwelzijnsorganisaties. Bij katten of andere kleine huisdieren, komen wij het dier bij je thuis verzorgen.

Acties

Als Stadsbeest zijn we met Buurtbeest ook betrokken bij verschillende lokale acties. Zo fungeren wij vaak als aanspreekpunt op Buurt aan de Beurt acties van Stad Antwerpen. Een van onze gedragstherapeuten is dan aanwezig om de mensen uit de buurt te woord te staan bij vragen omtrent hun huisdier. Ook andere meldingen kunnen dan rechtstreeks bij ons gebeuren.

Ook staan wij steeds paraat om initiatieven mee te ondersteunen met de nodige kennis. Zo hebben we in Antwerpen de mogelijkheid gecreëerd iets te betekenen voor daklozen met hun huisdier. Er zijn samenwerkingen tussen het Fonds Carlos Aertsens, Kamiano, CAW’s en vele andere mogelijk gemaakt.

Alle diensten van Het Stadsbeest