AAIbeest

Je dier als assistent in een verzorgingshuis?

Veel ouderen hebben vroeger een dier gehad of hebben hun huisdier moeten achterlaten door hun opname. Het contact met een huisdier zorgt voor een verruiming van de leefomgeving, zet aan tot beweging en heeft verder positieve invloeden op de fysieke en geestelijke gezondheid van de mens. Professionals of vrijwilligers die aan de slag willen met hun eigen huisdier, kunnen via het AAIbeest een opleiding volgen.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Voordat we de opleiding starten, testen we het dier op zijn temperament, eigenschappen en vaardigheden. Als cursist en dier geschikt zijn bevonden, starten we de opleiding met vier theoriedagen waarin je als cursist inzicht krijgt in dierengedrag. Dit kan gaan over de reacties die dieren teweeg brengen, de inschatting van de draagkracht van een dier of de unieke functie die een dier kan vervullen binnen een verzorgingshuis. Na deze 4 opleidingsdagen volgen er zes praktijkmomenten, in de vorm van een stage.

Ik ben geslaagd, wat nu?

Gefeliciteerd! Je kan nu helemaal zelfstandig aan het werk. Het AAIbeest zorgt voor natuurlijk nog voor terugkomdagen en werkvloerbezoeken voor verdere ondersteuning. De samenwerking tussen de cursist, de instelling en het Stadsbeest staat centraal. We bieden samen met de opleiding een jaarlijks ondersteuning. Zo blijft de nazorg een vast gegeven waardoor de veiligheid van de bewoners en het welzijn van het dier gewaarborgd blijven.

Kostprijs?

4 daagse opleiding met 6 stagemomenten: 725€*

Nazorg: 325€/jaar*

* exclusief btw

 

Sinds 2007 leiden wij professionals en vrijwilligers op.

Samen met Zorgbedrijf Antwerpen hebben we meer dan 20 honden werken in de verschillende WZC en DC maar ook andere instellingen doen beroep op onze expertise!

Kandidaten of instellingen die interesse hebben in een bezoek van een AAIteam, of zoeken naar een opleiding, kunnen vrijblijvend contact met ons opnemen.

Opleidingen 2017

Opleiding 1

Testing, 4 opleidingsdagen, 6 stagemomenten en uitreiking (locatie: nog te bepalen)*

 • Maandag 24 april (namiddag, testing)
 • Maandag 8 mei (hele dag)
 • Maandag 15 mei (hele dag)
 • Maandag 22 mei (hele dag)
 • Maandag 29 mei (hele dag)

(*) min 4 en maximum 6 deelnemers

Opleiding 2:

Testing, 4 opleidingsdagen, 6 stagemomenten en uitreiking (locatie: WZC)*

 • Dinsdag 12 september (namiddag, testing)
 • Dinsdag 19 september (hele dag)
 • Dinsdag 26 september (hele dag)
 • Dinsdag 3 oktober (hele dag)
 • Dinsdag 10 oktober (hele dag)

(*) min 4 en maximum 6 deelnemers

Opleiding 3:

Testing, 4 opleidingsdagen, 6 stagemomenten en uitreiking (locatie: WZC)*

Terugkomstdagen:

Voor gecertificeerde AAIbeesten

 • Maandag 11 april: hersenwerk onder leiding van Heleen Boonen (namiddag, nog te bepalen)
 • nog te bepalen

Alle diensten van Het Stadsbeest